"Fides obligat fidem"
D.I.P.Service s.r.o.
d e t e k t i v n í   a   b e z p e č n o s t n í   s l u ž b y
Detektivní služby Vymáhání pohledávek Ochrana informací Zabezpečovací technika

NOVINKY

Od 12.11.2014 je společnost D.I.P. Service s.r.o. členem České komory detektivních služeb (ČKDS). Ta představuje profesní sdružení, jehož členy jsou společnosti, firmy a osoby samostatně výdělečně činné, zabývající se službami soukromých detektivů a tzv. nestátním (komerčním) zpravodajstvím. V čem spočívá přínos těchto služeb? Především služby soukromých detektivů a komerčního zpravodajství zajišťují pro klienty "informační výhodu", která pak je předpokladem "konkurenční výhody", tedy podporují konkurence schopnost a ekonomickou efektivnost činností svých klientů.

Služby

Níže naleznete popis s odkazy na detaily o konrétních službách, které Vám naše společnost může nabídnout. V případě, že byste z oboru nenašli to co hledáte, kontaktujte nás a společně najdeme vhodné řešení.

Detektivní služby

Využít naše detektivní služby může celá řada potencionálních zákazníků. Soukromí detektivové mají co nabídnout fyzickým osobám, právnickým osobám, advokátním kancelářím, finančním společnostem nebo pojišťovnám. Projděte si naše webové stránky, pokud máte otázky, neváhejte a kontaktujte nás. Možnosti detektivních služeb jsou opravdu rozsáhlé. Více ZDE


Ochrana informací

Nejdražším obchodním artiklem dnešní doby jsou informace. Kdo chce v tržní ekonomice existovat, své informace chrání a od ostatních se je snaží získat. Pro získávání důvěrných informací je využíváno jak legálních tak nelegálních postupů a metod. Do legálních postupů patří získávání informací z formálních veřejných zdrojů, mezi které lze zahrnout sledování odborného a denního tisku, rozhlasu, televize, reklamy apod. Za neveřejné resp. neformální zdroje firemních informací lze považovat osobní styk pracovníků s pracovníky jiných firem. O nelegálních postupech získávání informací by se dala sepsat celá kniha. Jde o pestré kombinace použití mikrofonů, „štěnic“ v telefonech a kancelářích, kamer, vetřelců, krásných žen i mužů, drog, výhrůžek, peněz, korupce, vražd, vydírání apod. Samozřejmě, že se jedná o protizákonnou činnost, ale velké obchody se v rámci tvrdé konkurence neponechávají náhodě. Tady je každý způsob ochrany informací dobrý jen, když vede k úspěchu. Více ZDE


Vymáhání pohledávek

Soudní vymáhání dluhů je náročné a zdlouhavé, je navíc nutné zaplatit soudní poplatek a náklady právního zástupce, a ani po konečném pravomocného rozhodnutí soudu nemáte jistotu, že dojde ze strany dlužníka k úhradě jeho závazku. Všechno toto zařídíme za Vás bez zbytečných průtahů, komplikací a nákladů. Rychle a diskrétně. Více ZDE


Kontrola práce neschopných

Prověříme zaměstnace v době pracovní neschopnosti a zkontrolujeme plnění léčebného režimu. V souvislosti s novou legislativou nabízíme kontrolu dočasně práce neschopných zaměstnanců. Toto je zaměstnavateli umožněno díky nové právní úpravě zákoníku práce. Kontrola dočasně práce neschopných zaměstnanců je účinný prvek proti častému zneužívání pracovní neschopnosti ze strany zaměstnanců. Více ZDE


Právní servis

Společnost D.I.P. Service s.r.o. úzce spolupracuje s partnerskou advokátní kanceláří pana Mgr. Zdeňka Turka, která disponuje schopnostmi a zkušenostmi poskytovat komplexní poradenství ve všech právních otázkách, zejména v oblasti práva trestního, exekučního, insolvenčního a správního. Tato společná spolupráce je především přínosem pro naše klienty jak z hlediska kvality nabízených služeb, tak i výhod nižších nákladů klienta na poskytované služby. Pro bližší informace nás KONTAKTUJTE


Zabezpečovací technika - připravujeme

Nabídku zabezpečovací techniky a spojených služeb pro Vás intenzivně připravujeme a v blízké době ji představíme.

D.I.P. Service s.r.o. © 2014 - 2019

created by trub.cz