"Fides obligat fidem"
D.I.P.Service s.r.o.
d e t e k t i v n í   a   b e z p e č n o s t n í   s l u ž b y
Detektivní služby Vymáhání pohledávek Ochrana informací Zabezpečovací technika

NOVINKY

Od 12.11.2014 je společnost D.I.P. Service s.r.o. členem České komory detektivních služeb (ČKDS). Ta představuje profesní sdružení, jehož členy jsou společnosti, firmy a osoby samostatně výdělečně činné, zabývající se službami soukromých detektivů a tzv. nestátním (komerčním) zpravodajstvím. V čem spočívá přínos těchto služeb? Především služby soukromých detektivů a komerčního zpravodajství zajišťují pro klienty "informační výhodu", která pak je předpokladem "konkurenční výhody", tedy podporují konkurence schopnost a ekonomickou efektivnost činností svých klientů.

Kontrola práce neschopných

Prověříme zaměstnace v době pracovní neschopnosti a zkontrolujeme plnění léčebného režimu. V souvislosti s novou legislativou nabízíme kontrolu dočasně práce neschopných zaměstnanců. Toto je zaměstnavateli umožněno díky nové právní úpravě zákoníku práce. Kontrola dočasně práce neschopných zaměstnanců je účinný prvek proti častému zneužívání pracovní neschopnosti ze strany zaměstnanců.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat!
D.I.P. Service s.r.o. © 2014 - 2020

created by trub.cz