"Fides obligat fidem"
D.I.P.Service s.r.o.
d e t e k t i v n í   a   b e z p e č n o s t n í   s l u ž b y
Detektivní služby Vymáhání pohledávek Ochrana informací Zabezpečovací technika

NOVINKY

Od 12.11.2014 je společnost D.I.P. Service s.r.o. členem České komory detektivních služeb (ČKDS). Ta představuje profesní sdružení, jehož členy jsou společnosti, firmy a osoby samostatně výdělečně činné, zabývající se službami soukromých detektivů a tzv. nestátním (komerčním) zpravodajstvím. V čem spočívá přínos těchto služeb? Především služby soukromých detektivů a komerčního zpravodajství zajišťují pro klienty "informační výhodu", která pak je předpokladem "konkurenční výhody", tedy podporují konkurence schopnost a ekonomickou efektivnost činností svých klientů.

Vymáhání pohledávek

Soudní vymáhání dluhů je náročné a zdlouhavé, je navíc nutné zaplatit soudní poplatek a náklady právního zástupce, a ani po konečném pravomocného rozhodnutí soudu nemáte jistotu, že dojde ze strany dlužníka k úhradě jeho závazku. Všechno toto zařídíme za Vás bez zbytečných průtahů, komplikací a nákladů. Rychle a diskrétně a legálními postupy.

Pro více informací nás KONTAKTUJTE.
D.I.P. Service s.r.o. © 2014 - 2019

created by trub.cz