"Fides obligat fidem"
D.I.P.Service s.r.o.
d e t e k t i v n í   a   b e z p e č n o s t n í   s l u ž b y
Detektivní služby Vymáhání pohledávek Ochrana informací Zabezpečovací technika

NOVINKY

Od 12.11.2014 je společnost D.I.P. Service s.r.o. členem České komory detektivních služeb (ČKDS). Ta představuje profesní sdružení, jehož členy jsou společnosti, firmy a osoby samostatně výdělečně činné, zabývající se službami soukromých detektivů a tzv. nestátním (komerčním) zpravodajstvím. V čem spočívá přínos těchto služeb? Především služby soukromých detektivů a komerčního zpravodajství zajišťují pro klienty "informační výhodu", která pak je předpokladem "konkurenční výhody", tedy podporují konkurence schopnost a ekonomickou efektivnost činností svých klientů.

Detektivní služby

Využít naše detektivní služby může celá řada potencionálních zákazníků. Soukromí detektivové mají co nabídnout fyzickým osobám, právnickým osobám, advokátním kancelářím, finančním společnostem nebo pojišťovnám. Projděte si naše webové stránky, pokud máte otázky, neváhejte a kontaktujte nás. Možnosti detektivních služeb jsou opravdu rozsáhlé.

Vedle řešení partnerských vztahů jde o získávání důkazů pro soudní a mimosoudní jednání, bezpečnostní analýzy, prověřování motorových vozidel, ozbrojený doprovod a osobní ochrana, sledování, instalace kamerového systému, pomoc v případě vydírání nebo vyhrožování.

Detektivní služby vycházejí ve své celkové koncepci vstříc i různým organizacím. Naši detektivové se zaměřují také na obchodní partnery, pojistné podvody, budoucí leasingové nájemce. Pomůžeme Vám s doručováním zásilek lidem, kteří si je odmítají převzít. Neodmyslitelnou částí detektivních služeb je i právní poradenství, kriminalistické expertízy, ověřování DNA, případně daktyloskopie.

Profesionální detektivní služby mohou pomoci každému klientovi. Neváhejte nás kontaktovat!

D.I.P. Service s.r.o. © 2014 - 2019

created by trub.cz